Konkordato kimler çekebilir
Ekonomi ve Finans Haberleri

Korkodato ne demektir, nasıl kullanılır

Korkodato ne demektir, nasıl kullanılır;

Borçlu olan ve iflas durumunda olan kişilerin yeniden borçlarının düzenlenmesi ve iflastan kurtarılmasını amaçlayan anlaşmaya korkodato denir. İflas durumunda olsun veya olmasın borçlu olan herkes konkordato başvurusunda bulunabilir.

Konkordato başvurusu boçlunun bağlı bulunduğu merkezdeki, Asliye Ticaret Mahkemesine yapılır. Borçlu kişinin ticari işletmesinin merkezi yurtdışında ise, Türkiye içerisinde bulunan merkez şubesinin bağlı olduğu Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda bulunması gerekir.

Hukukca Borçlu kişi günü geldiği ve zamanı bittiği durumlarda borcunu ödeyememesi ve ödeme durumu olmayan borçlu kişilerin  borcunu yeniden anlaşma yoluyla vade veya indirim yapılarak iflas halinden kurtulması sağlanması haline konkordato denilmektedir.

Konkordato başvurusunda mahkeme, belgelerin eksiksiz olması durumunda gerekli tedbirleri alarak borçlu kişinin malvarlığı için gerekli tedbir korumayı almak zorundadır.

Geçici zaman, kesin zamanın sonuçlarını belli ederek, mahkemece geçici zaman sonucu Ticaret Sicili Gazetesi ve Basın İlan Kurumunun resmi duyuru alanlarında ilan edilerek, hemen tapu müdürlüğü, ticaret sicil müdürlüğü, vergi dairesi, gümrük ve posta idaresi, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Mahalli Ticaret odaları, Sanayi Odaları, Taşınır Kıymet Borsaları, Sermaye Piyasası Kurulu ve sorumluluğu olan bütün kurumlara bildirilecek.

Mahkeme, kesin zaman için verilecek olan sonucu, geçici zaman için verilecek olan kararıda bildirmek zorundadır. Konkordato kararının uygun olması halinede borçlu olan kişiye bir yıllık kesin zaman süresi verecektir.

İflas Erteleme ve Konkordato Nedir

İflas Erteleme ve Konkordato Nedir

Bir cevap yazın