konkordato kimler çekebilir

Konkordato kimler çekebilir
Ekonomi ve Finans Haberleri

Korkodato ne demektir, nasıl kullanılır

Korkodato ne demektir, nasıl kullanılır; Borçlu olan ve iflas durumunda olan kişilerin yeniden borçlarının düzenlenmesi ve iflastan kurtarılmasını amaçlayan anlaşmaya korkodato denir. İflas durumunda olsun veya olmasın borçlu olan herkes konkordato başvurusunda bulunabilir. Konkordato başvurusu boçlunun bağlı bulunduğu merkezdeki, Asliye…
Read more »