Kar Payı Alma (Temettü Nedir?)

Temettü Nedir Nasıl Alınır

Bir işletmede ortakların, şirketin elde ettiği kardan pay alma hakkı vardır. Alınacak olan karpayı hakkına temettü denilir. Şirketler çıkartılan hisse senetlerinden, ortak olanlara sağladığı haklardan birisidir. Temmettü almaya hak kazanan ortaklar, şirketin elde ettiği kardan paylarını alırlar.Ortakların ne kadar karpayı alacağı elinde bulunan hisse senedine göre belirlenmektedir.

Hisse senetlerine yatırım yapıldığı müddetçe ortaklar karpayı alır. Şirketler yıl sonu bilançosu, temettü oranlarını belirlemektedir. Yatırımcının alacağı kar payı, şirketlerin yıllık net dönem karına göre belirlenir. Elde edilen kardan vergiler ve giderler çıkarılır ve sonra kalan kısmın, % 20’sinden az olmamak şartıyla yatırımcısına dağıtılması olayına “temettü dağıtımı” denilmektedir. Temettü dağıtım kararı, yönetim kurulunun teklifi ile şirketin genel kurulunda alınmaktadır.

Temettü dağılımı 3 aşamalı şekilde yapılabilir. Yatırımcıların elinde bulunan hisse senedi sayısına karşılık gelen kar hisse senedi olarak verilebilir veya elden nakit olarak verilebilir. Üçüncü şekilde ise bu ikisinin karışımı şeklinde olmaktadır. Bu karlar, yılsonu bilançoları ile gündeme gelirler. Uzmanlar ise orta ve uzun vadeli yatırım yapan yatırımcıların bu tür şirketleri takip etmelerini belirtiyor. Sürekli kar eden ve karını istikrarlı bir şekilde yatırımcıları ile paylaşan şirketleri tercih etmeniz gerekiyor. Uzun vadede kazandıran hisseler de bu özelliklere sahip olan şirket hisseleridir.

Temettü geliri genel olarak bir yatırım yöntemi olarak tercih edilir. Bir şirketin temettü ödemelerinden faydalanabilmek için hisse senetlerini temettü ödemeleri başlamadan bir gün önce almak bile yeterlidir. Aynı şekilde halka açık şirketlerin sermaye artırımlarından faydalanabilmek için de aynı koşul gereklidir. Borsada işlem gören şirketlerin temettü dağıtım şartları yoktur ve bu tamamen şirketin politikası ile ilgilidir.

Temettü dağıtımı genel kurulun onayından geçtikten sonra temettünün dağıtılacağı tarih, hissedarlara duyurulmaktadır. Hissedarların temettü dağıtımına katılabilmesi için tek yapması gereken temettü dağıtılacak günün sabahına kadar o şirketin hisse senedine sahip olmaktır. Temettü dağıtacak şirketin hisselerine sahipseniz, nakit temettü otomatik olarak yatırım hesabınıza geçecektir. Bedelsiz hisse şeklinde dağıtılacak temettü de doğrudan yatırım hesabına aktarılır.

Borsa Terimleri ”Halka arz nedir?”

Halka Arzı Nedir Öğrenelim halka arz

Halka arz şirketlerin hisselere bölünüp borsa ve teşkilatlı piyasalarda sürekli işlem görmesidir.Diğer anlamı şirketlerin halka açılmasıdır.Bir şirketin kaynak sağlamak amacıyla, borsa yatırımcılarına hisselerini bölerek alım satım çağrısında bulunması ve para giriş yapılarak kaynak sağlanmasıdır.

Halka arz olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmadan, sirküleri,izahnameleri vb benzeri gerekli belgeleri incelenmeli ve sorun yoksa hisse senetlerini alarak yatırım yapmalıdır.Halka arz olan şirketlerin bilgileri, yazılı basın yoluyla görsel olarak, borsa yatırımcılarına, şirketin mali verilerini ve gerekli bilgilerini kamuoyuna sunar.Borsa yatırımı yapacak kişiler, gerekli belgeleri inceleyerek veya bir uzmana inceleterek, banka veya aracı kurumda açmış olduğu yatırım hesabından hisse senetlerini alır satar.

Hisse senetleri alınırken en az 1 lot yani nominal bedeli 1ytl den  alım veya satım emri vererek işlem yapar.Dikkat edilmesi gereken hisse senedinin defter değerinin altında veya üstünde satışı ve iskonta varmıdır yokmudur incelenmesidir.Yeni halka arz olmuş hisse senetlerinde, aşırı fiyat dalgalanması olabilir.Dikkat edilmesi gereken iyi araştırıp borsa hakkında temel ve teknik analiz bilgisi öğrenip işlem yapmalıdır. Borsa işleyişi nasıldır, borsada nasıl hareket etmelidir, borsada nasıl kar edilir, borsada uyulması gereken kurallar, borsa terimleri, hakkında daha detaylı bilgiler edinip işlem yapmalıdır.

Spekülatör ve Manipülatör nedir?

Spekülatör kimlere Nedir?

Hisse senetleri ve menkul kıymetleri ucuza alıp, ileri tarihlerde, almış fiyatdan daha yüksek fiyata satmayı hedefleyen kişidir. Spekülatör, menkul kıymetleri en ucuz zamanda alır ve zirveye ulaştığında  satar. Alış fiyatı satış fiyatına göre ucuz olduğu için spekülatör kar eder. Satış fiyatı almış olduğu fiyattan düşük ise spekülatör zarar eder. Burda konumuza açıklık getirecek olursak spekülatör ucuza alıp pahalıya satan kişiye denir.

Spekülasyon bilmeyen kişilere suç gibi gelebilir. Spekülasyon tam aksine suç değildir.Herkes ucuza alıp pahalıya satmak için uğraşır.

Manipülatör Nedir?

SPK tarafından açıklanıp yayınlanmış olan  iki çeşit tanımlama vardır. “Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon” konusunu açıklarsak.
1-Manipülasyon: İnsanları yol gösterip aldatarak , menkul kıymeti almak veya satmak için yönlendirmeye veya menkul kıymetin fiyatını hareketsiz olarak tutmaya yönelik hareketlere denir.
2-Manipülasyon: Menkul kıymet piyasasında alış ve satış ,talebinin fiyatlarının serbest olmayarak kasıtlı olarak, engellenmesidir.Spekülatör ile karşılaştırma yaparsak manipülasyon bir suçtur.